Menu

Ayudas

PROXECTO DE DESEÑO DE ASTILLEROS DEL ULLA IN848E

Promover o deseño como ferramenta de innovación e sustentabilidade

Proxecto cofinanciado pola Xunta de Galicia ao abeiro da Resolución da Axencia Galega de Innovación do 5 de abril de 2022 (Programa DeseñaPeme 2022)